Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2013 година