Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2012 година