Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2012 година