Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2012 година