Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2012 година

Индексът на потребителските цени за септември 2012 г. спрямо август 2012 г. е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%. Инфлацията от началото на годината (септември 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 3.7%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за септември 2012 г. спрямо август 2012 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (септември 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 2.8%.

Прессъобщение: