Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2012 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за май 2012 г. спрямо април 2012 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за май 2012 г. спрямо април 2012 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%.

Прессъобщение: