Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2012 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2012 г. спрямо март 2012 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2012 г. спрямо март 2012 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Прессъобщение: