Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2012 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за март 2012 г. спрямо февруари 2012 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за март 2012 г. спрямо февруари 2012 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

Прессъобщение: