Премини към основното съдържание

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2012 година

Публикувано на: 12.03.2012 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2012 г. спрямо януари 2012 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за февруари 2012 г. спрямо януари 2012 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

По окончателни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.
По окончателни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

Прессъобщение