Годишна инфлация за 2011 година

Годишната инфлация за 2011 г. (декември 2011 г. спрямо декември 2010 г.), измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 2.8%, като намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2010 година. За периода 2000 - 2011 г. най-ниската годишна инфлация (0.6%) е измерена през 2009 г., а най-високата (12.5%) - през 2007 година.

Прессъобщение: