Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2011 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за ноември 2011 г. спрямо октомври 2011 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за ноември 2011 г. спрямо октомври 2011 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

Прессъобщение: