Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2011 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за август 2011 г. спрямо юли 2011 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за август 2011 г. спрямо юли 2011 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%.

Прессъобщение: