Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2011 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юли 2011 г. спрямо юни 2011 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юли 2011 г. спрямо юни 2011 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

Прессъобщение: