Премини към основното съдържание

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2011 година

Публикувано на: 12.05.2011 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Основен принос за увеличението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има увеличението на цените в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки”.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2011 г. спрямо март 2011 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Основна причина за намалението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е намалението на цените в групата „Транспорт”. Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Прессъобщение