Премини към основното съдържание

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2011 година

Публикувано на: 14.03.2011 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2011 г. спрямо януари 2011 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за февруари 2011 г. спрямо януари 2011 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

По окончателни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
По окончателни данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

Прессъобщение