Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2011 година

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

Прессъобщение: