Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2010 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за декември 2010 г. спрямо ноември 2010 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за декември 2010 г. спрямо ноември 2010 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.

Прессъобщение: