Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2010 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за октомври 2010 г. спрямо септември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за октомври 2010 г. спрямо септември 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Прессъобщение: