Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2010 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за септември 2010 г. спрямо август 2010 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2010 г. спрямо август 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Прессъобщение: