Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2010 година

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юни 2010 г. спрямо май 2010 г. е 99.1%, т.е. месечната инфлация е минус 0.9%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юни 2010 г. спрямо май 2010 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%.

Прессъобщение: