Премини към основното съдържание

Индекси на потребителските цени, септември 2009 г.

Публикувано на: 13.10.2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Прессъобщение