България и ЕС: Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2012 година

По предварителни данни на Евростат през 2012 г. дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-27 възлиза на 514 088 млн. евро, или 4.0% от БВП, и бележи спад спрямо 2011 година.

Прессъобщение: