България и ЕС: Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2011 година

По окончателни данни на Евростат през 2011 г. дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-27 възлиза на 560 834 млн. евро, или 4.4% от БВП и бележи спад спрямо 2010 година.

Прессъобщение: