Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2011 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2011 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 576 млн. лв., или 2.1% от БВП. Дългът на България за 2011 г. е в размер на 12 293 млн. лв., или 16.3% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: