Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2010 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2010 година сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 2 269.2 млн. лева, или 3.2% от БВП. Дългът на Р България за 2010 година е в размер на 11 427.8 млн. лв., или 16.2% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: