БВП на човек от населението в ЕС, измерено в стандарти на покупателна способност

През 2010 г. БВП на човек от населението в отделните страни членки на ЕС се различава повече от шест пъти. Потреблението и цените се различават повече три пъти.

Прессъобщение: