Основни стойностни показатели за икономическото развитие на България и европейските страни

От 1993 година Република България участва редовно в Програмата за европейски сравнения като провежда специфични ценови наблюдения на потребителски и на инвестиционни стоки и услуги и предоставя на Евростат необходимата статистическа информация за изчисляване на паритети на покупателната способност и свързаните стойностни показатели.

Прессъобщение: