Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2013 година

Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: