Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2013 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 0.2% през второто тримесечие на 2013 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: