България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2013 година