България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2012 година

През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП в ЕС-27 намалява с 0.5% спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България запазва равнището си.

Прессъобщение: