Брутен вътрешен продукт през 2011 година - окончателни данни

През 2011 г. БВП възлиза на 75 308 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е увеличил с 1.8% спрямо предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: