Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2012 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 0.5% през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: