България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2012 година (експресни оценки)

БВП през третото тримесечие на 2012 г. се увеличава с 0.1% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България нараства с 0.1%.

Прессъобщение: