България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2012 година