Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2012 година

По предварителни данни през второто тримесечие на 2012 г. БВП на един зает се увеличава с 3.8% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: