Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2012 година

Сезонно изгладените данни за БВП показват растеж от 0.5% през второто тримесечие на 2012 г. спрямо съответното тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: