Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2012 година

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 0.5% през първото тримесечие на 2012 г. спрямо съответното тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: