Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2012 година - експресни оценки

През първото тримесечие на 2012 г. БВП нараства с 0.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и запазва равнището си спрямо четвъртото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: