България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2011 година

През четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП в ЕС-27 спада с 0.3% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 0.3% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо третото тримесечие.

Прессъобщение: