Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: