Брутен вътрешен продукт през 2010 година - окончателни данни

През 2010 г. БВП възлиза на 70 511.2 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 052 млн евро, като на човек се падат 4 789.3 евро. Преизчислен в съпоставими цени по 2005 г., БВП се е увеличил с 0.4% спрямо предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: