Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2011 година и 2011 година

През 2011 г. БВП възлиза на 75 265.3 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 38 482.6 млн евро, като на човек се падат 5 168.7 евро. БВП за 2011 г. нараства в реално изражение с 1.7% спрямо 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: