България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2011 година – експресни оценки

Според експресните оценки на Евростат през четвъртото тримесечие на 2011 година БВП в ЕС-27 спада с 0.3 % спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 0.4 % спрямо третото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: