Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2011 година - експресни оценки

През четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП нараства с 1.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо третото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: