България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2011 година

През третото тримесечие на 2011 г. БВП в ЕС-27 нараства с 0.3% спрямо предходното тримесечие. В България БВП също нараства с 0.3% спрямо второто тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: