Производителност на труда, заети лица и отработено време, IІI тримесечие 2011 г.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 5.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: