България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2011 година - експресни оценки

Според експресните оценки на Евростат за БВП през третото тримесечие на 2011 г. БВП в ЕС-27 нараства с 0.2% спрямо предходното тримесечие. В България БВП запазва равнището си спрямо второто тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: