Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през май 2024 година

Публикувано на: 05.07.2024 - 11:00

През май 2024 г. се наблюдава понижение на оборота с 0.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление на оборота е отчетено при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 9.7% и „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 3.4%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се запазва нивото от предходния месец. 

Търговският оборот нараства с 1.6% спрямо май 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През май 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - с 9.4% и „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.0%. Намаление е отчетено при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 13.5%.

Прессъобщение