Производителност на труда, заети лица и отработено време, IІ тримесечие 2011 г.

По предварителни данни през второ тримесечие на 2011 година БВП на един зает се увеличава с 6.0 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: